Apollo Global, Elon Musk dừng đàm phán về Twitter

Apollo Global, Elon Musk kết thúc cuộc đàm phán về Twitter
MEXC

Apollo Global Management và Elon Musk ngưng đàm phán về một thỏa thuận tài chính tiềm năng về giá thầu để mua lại Twitter.

Apollo Global Management và Elon Musk ngừng đàm phán về thỏa thuận tài chính tiềm năng trong kế hoạch mua lại Twitter của vị doanh nhân tỷ phú, theo Reuters.

Apollo trước đó đã cân nhắc tham gia đề nghị mua lại Twitter của Musk với giá 44 tỷ USD hoặc 52,40 USD một cổ phiếu vào tháng 4 năm nay. Vào thời điểm đó, Apollo từng cân nhắc về việc có nên cung cấp cho một nhà thầu khác vốn chủ sở hữu hay nợ thích hợp để mua.

Apollo Global, Elon Musk kết thúc cuộc đàm phán về Twitter
Apollo Global, Elon Musk kết thúc cuộc đàm phán về Twitter

Hàng chục công ty bên ngoài đã đề nghị giúp Musk mua nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance. Trong số các công ty đó, Apollo đã tìm cách dẫn đầu nguồn tài chính ưu tiên cho giá thầu trên Twitter của Musk.

Elon Musk lần đầu tiên đề nghị mua Twitter vào tháng 4 năm 2022 với giá 44 tỷ USD, sau đó lùi lại vào tháng 7, sau đó gia hạn mua lại nền tảng truyền thông xã hội vào ngày 4 tháng 10. Nếu thỏa thuận được thông qua, Elon Musk chia sẻ sẽ giải quyết vấn đề bot của Twitter.

Xem thêm: Binance tài trợ Elon Musk trong việc tiếp quản Twitter

Mục đích của bài viết chỉ cung cấp thông tin. Bạn đọc nên cân nhắc trước khi đầu tư.

Nguyễn Linh (Theo TheBlockCrypto)

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX