Bitcoin quay trở lại phạm vi dưới $40K; Hỗ trợ ở mức $35K- $37K

WalletConnect huy động $11M vốn, cho phép các ví tiền điện tử tương tác với nhau
MEXC

Xu hướng thoái lui có thể ổn định trong ngày giao dịch châu Á.

Bitcoin quay trở lại phạm vi dưới $40K; Hỗ trợ ở mức $35K- $37K
Bitcoin quay trở lại phạm vi dưới $40K; Hỗ trợ ở mức $35K- $37K

Bitcoin ( BTC ) đã giảm xuống sau khi tiếp cận ngưỡng kháng cự gần 40.000 USD. Tiền điện tử vẫn nằm trong một phạm vi giao dịch chặt chẽ, mặc dù mức hỗ trợ từ 35.000 đến 37.000 USD có thể ổn định sự thoái lui trong ngày giao dịch châu Á.

BTC đã được giao dịch quanh mức 39.000 USD vào thời điểm báo chí và giảm 6% trong 24 giờ qua.

Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ) trên biểu đồ 4 giờ đã giảm từ các cấp độ mua vượt mức, trước khi giá giảm. Trên biểu đồ hàng giờ, chỉ báo RSI đang bị bán quá mức, cho thấy có thể xảy ra trong các khoảng thời gian ngắn của hoạt động mua.

Tuy nhiên, các tín hiệu xung lượng tiêu cực trên biểu đồ hàng tháng chỉ ra mức tăng hạn chế đối với BTC. Phạm vi hiện tại có thể tồn tại cho đến khi xác nhận được một sự đột phá hoặc sự cố mang tính quyết định.

Đọc thêm: $95M Chứng Khoán Ngắn Hạn được thanh lý dưới dạng Bitcoin, Ether tăng 8%

Bích Nguyễn ( Theo Coindesk )

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX