Cha đẻ Vietkey nói gì về tiền điện tử Pi?

Hình ảnh quảng bá cho tiền điện tử Pi
MEXC

Cha đẻ phần mềm Vietkey, người nghiên cứu về blockchain từ năm 2014, TS Đặng Minh Tuấn nói gì về tiền điện tử Pi ?

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX