FCA Vương quốc Anh ra lệnh cho các nhà điều hành đóng cửa các máy ATM tiền điện tử

FCA Vương quốc Anh ra lệnh cho các nhà điều hành đóng cửa các máy ATM tiền điện tử
MEXC

Cơ quan giám sát tài chính cho biết bất kỳ máy ATM tiền điện tử nào ở Anh đều hoạt động bất hợp pháp.

FCA Vương quốc Anh ra lệnh cho các nhà điều hành đóng cửa các máy ATM tiền điện tử
FCA Vương quốc Anh ra lệnh cho các nhà điều hành đóng cửa các máy ATM tiền điện tử

Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã cảnh báo rằng bất kỳ máy ATM tiền điện tử nào hoạt động trong nước đều là bất hợp pháp và phải đóng cửa.

Các nhà khai thác phải đăng ký với FCA để cung cấp dịch vụ ATM và tuân thủ các quy định về rửa tiền, FCA cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu.

Vì không có công ty nào trong số 27 công ty tiền điện tử đã đăng ký đầy đủ được chấp thuận cung cấp dịch vụ ATM, nên bất kỳ máy ATM tiền điện tử nào ở Vương quốc Anh đều đang hoạt động bất hợp pháp. Theo dữ liệu của Coin ATM Radar, có 81 máy ATM/giao dịch viên bitcoin ở Anh

FCA đã đề cập đến Gidiplus, một công ty cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử, đã bị cơ quan giám sát tài chính từ chối đơn đăng ký.

Công ty đã đưa vụ việc của mình ra tòa để tiếp tục các dịch vụ của mình trong khi chờ kháng cáo. Vụ kiện đã bị bác bỏ do thẩm phán xác định rằng “thiếu bằng chứng về việc Gidiplus sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh của mình theo cách thức tuân thủ rộng rãi như thế nào.”

Tính đến ngày 7 tháng 3, 106 công ty đã nộp đơn đăng ký với FCA để cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Trong số đó, 27 người đã đăng ký đầy đủ và 56 người bị từ chối hoặc đã rút đơn đăng ký.

23 người còn lại thuộc Chế độ Đăng ký Tạm thời (TRR) của FCA, cho phép họ tiếp tục hoạt động trong khi các đơn đăng ký của họ vẫn đang được đánh giá. Hạn chót để họ phê duyệt đơn đăng ký là ngày 31 tháng Ba.

Đọc thêm: FCA của Anh đã mở cuộc điều tra hơn 300 trường hợp liên quan đến tiền điện tử

Bích Nguyễn ( Theo Coindesk )

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX