Algorand

Algorand (ALGO) là gì? Algorand là một mạng lưới tự duy trì, phi tập trung, dựa trên blockchain hỗ trợ một loạt các ứng dụng. Các hệ thống này an toàn,