Avalanche

Avalanche là một blockchain mã nguồn mở, phi tập trung với chức năng hợp đồng thông minh. AVAX là tiền điện tử gốc của nền tảng.