Dfinity

Dfinity Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận tạo ra Internet Computer. … Internet Computer Protocol ICP tạo ra mạng lưới máy tính có độ phủ trên khắp thế giới, hệ thống gồm các công nghệ mới an toàn, có khả năng mở rộng đến hàng tỷ người dùng.