Fantom

Fantom là một mạng lưới các blockchain tiên tiến cung cấp nền tảng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) và các tài sản kỹ thuật số không thể thay thế (NFT). Fantom sử dụng cơ chế Lachesis, nó là một thuật toán đồng thuận aBFT tiên tiến dựa trên DAG.