NEAR

NEAR là mạng lưới cho một thế giới được tái hiện. Thông qua công nghệ đơn giản, an toàn và có thể mở rộng, hàng triệu người có thể phát minh và khám phá