Hoa Kỳ công bố điều luật về tiền điện tử

Sắc lệnh của Tổng thống Biden về tài sản kỹ thuật số
MEXC

Hoa Kỳ công bố điều luật về tiền điện tử. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đã đưa ra tuyên bố về Sắc lệnh của Tổng thống Biden về tài sản kỹ thuật số.

“Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden kêu gọi một cách tiếp cận phối hợp và toàn diện đối với chính sách tài sản kỹ thuật số. Cách tiếp cận này sẽ hỗ trợ sự đổi mới có trách nhiệm có thể mang lại lợi ích đáng kể cho quốc gia (Hoa Kỳ), người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nó cũng sẽ giải quyết các rủi ro liên quan đến tài chính bất hợp pháp, bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Sắc lệnh của Tổng thống Biden về tài sản kỹ thuật số
Sắc lệnh của Tổng thống Biden về tài sản kỹ thuật số

Theo Sắc lệnh, Kho bạc sẽ hợp tác với các bên liên ngành để đưa ra một báo cáo về tương lai của tiền và hệ thống thanh toán. Chúng tôi cũng sẽ triệu tập Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn về ổn định tài chính của các tài sản kỹ thuật số và đánh giá xem liệu các biện pháp bảo vệ thích hợp có được áp dụng hay không. Và, vì các câu hỏi được đưa ra bởi tài sản kỹ thuật số thường có các khía cạnh xuyên biên giới quan trọng, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác quốc tế của mình để thúc đẩy các tiêu chuẩn chặt chẽ và một sân chơi bình đẳng.

Công việc này sẽ bổ sung cho những nỗ lực không ngừng của Kho bạc. Hiện Bộ tại chính của Hoa Kỳ đã làm việc với Nhóm công tác của Tổng thống về Thị trường Tài chính, FDIC và OCC để nghiên cứu một loại tài sản kỹ thuật số cụ thể – stablecoin– và đưa ra các đề xuất. Theo Sắc lệnh, Kho bạc và các đối tác liên ngành sẽ xây dựng dựa trên Đánh giá rủi ro quốc gia được công bố gần đây, xác định các rủi ro tài chính bất hợp pháp chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Khi chúng tôi đảm nhận công việc quan trọng này, chúng tôi sẽ được hướng dẫn bởi các nhóm bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, những người tham gia thị trường và các chuyên gia hàng đầu khác. Kho bạc sẽ làm việc để thúc đẩy một hệ thống tài chính công bằng hơn, toàn diện hơn và hiệu quả hơn, đồng thời sẽ liên tục chống lại tài chính bất hợp pháp và ngăn ngừa rủi ro đối với sự ổn định tài chính và an ninh quốc gia”.

Năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen – Hoa Kỳ cảnh báo nguy cơ “bùng nổ rủi ro” từ các thị trường số, bao gồm việc sử dụng sai mục đích các đồng tiền số, nhưng cũng khẳng định những công nghệ tài chính mới có thể hỗ trợ chống tội phạm và giảm bất bình đẳng.

ApeHub (tổng hợp)

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX