Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là gì? Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn
MEXC

2/ quyền chọn (option) là gì?

Quyền chọn là quyền mua hoặc bán một cổ phiếu trong tương lai.

Cổ phiếu của công ty nào? Ở giá nào? Tương lai bao xa? Tất cả được ghi trong “hợp đồng quyền chọn”.

3/ Có 2 loại quyền chọn: call (gọi) và put (đặt).

call (gọi) cung cấp cho bạn quyền * mua * cổ phiếu trong tương lai với một mức giá cụ thể.

Các lệnh cung cấp cho bạn quyền * bán * cổ phiếu trong tương lai với một mức giá cụ thể.

4/ Ví dụ: bạn có thể mua quyền chọn mua, thứ cho bạn quyền mua 100 cổ phiếu của Microsoft ($ MSFT) với giá 200 đô la / cổ phiếu sau 1 năm kể từ bây giờ.

Ngay cả khi $MSFT đang giao dịch ở mức 300 đô la tại thời điểm đó, tùy chọn này cho bạn quyền mua chỉ với 200 đô la.

5/ Với put (đặt), đó là một cách khác.

Giả sử bạn mua quyền chọn bán, thứ cho bạn quyền * bán * 100 cổ phiếu $MSFT với giá 200 đô la / cổ phiếu sau 1 năm kể từ bây giờ.

Sau đó, ngay cả khi $MSFT đang giao dịch ở mức 100 đô la tại thời điểm đó, bạn vẫn có quyền bán nó ở mức 200 đô la.

6/ Lưu ý: Quyền chọn luôn có nghĩa là bội số “100 cổ phiếu”.

1 Hợp đồng call (hợp đồng mua) có nghĩa là quyền mua 100 cổ phiếu. 5 Hợp đồng call  (hợp đồng mua) có nghĩa là quyền mua 500 cổ phiếu.

Tương tự như vậy đối với hợp đồng đặt.

Bạn không thể có quyền mua 43 cổ phiếu hoặc bán 221 cổ phiếu. Nó phải là bội số của 100.

7/ Mỗi tùy chọn đều có “ngày hết hạn” (expiry date”) và “giá thực hiện”(strike price).

“Ngày hết hạn” cho bạn biết bạn có bao nhiêu thời gian để thực hiện quyền chọn của mình.

“Giá thực hiện” là giá mà quyền chọn cho phép bạn mua hoặc bán cổ phiếu tại đó.

8/ Ví dụ: giả sử quyền chọn bán cung cấp cho bạn quyền bán 100 cổ phiếu $MSFT với giá 200 đô la / cổ phiếu trong 1 năm kể từ bây giờ.

Sau đó, “thời hạn sử dụng” của tùy chọn này là 1 năm kể từ bây giờ và “giá thực hiện” là 200 đô la.

9/ Sau đó, có khái niệm “tiền bạc”.

Một lựa chọn là “vùng có tiền” (ITM_in the money) nếu “hữu ích ngay bây giờ” và “vùng mất tiền” (OTM_out of the money) nếu “vô dụng ngay bây giờ”.

Ví dụ, quyền mua một cổ phiếu với giá 200 đô la nếu cổ phiếu đang giao dịch ở mức 180 đô la có ích lợi gì?

Hình ảnh

10/ Nếu tất cả điều này không đủ phức tạp, có các tùy chọn Mỹ và tùy chọn châu Âu.

Quyền chọn kiểu Mỹ cung cấp cho bạn quyền mua / bán cổ phiếu * bất kỳ lúc nào từ * bây giờ đến ngày hết hạn.

Quyền chọn kiểu Châu Âu chỉ cho phép bạn thực hiện quyền của mình * vào * ngày hết hạn. Trước đấy thì không.

11/  Nếu bạn chỉ giao dịch quyền chọn trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, bạn sẽ chỉ gặp quyền chọn kiểu Mỹ.

Cho dù bạn đang ở quốc gia nào, hãy đảm bảo rằng bạn biết các tùy chọn bạn đang giao dịch là của Mỹ hay Châu Âu.

Trong chủ đề này, các lựa chọn tôi thảo luận đều là của Mỹ.

12/ Cũng giống như cổ phiếu, quyền chọn cũng có các ký hiệu đánh dấu.

Mã option dài 21 ký tự.

Đây là một bức ảnh giải thích định dạng của chúng và một vài bức ảnh hướng dẫn cách đọc chúng:

Hình ảnh

 

13/ Cũng giống như cổ phiếu, quyền chọn cũng được mua và bán trên thị trường.

Giá mà một quyền chọn được mua hoặc bán được gọi là “phí quyền chọn”. (premium)

Lưu ý: quyền chọn * phí quyền chọn * luôn được báo giá trên cơ sở mỗi cổ phiếu, mặc dù quyền chọn * hợp đồng * luôn dành cho 100 cổ phiếu.

14/ Ví dụ: giả sử bạn trả $ 2,363 cho quyền mua 100 $MSFT cổ phiếu (tức là 1 hợp đồng quyền chọn) bất kỳ lúc nào từ bây giờ đến ngày 18 tháng 6 năm 2021 (tức là mã “MSFT 210618C00200000”). Sau đó, phí quyền chọn bạn đã trả là $ 2,363 / 100 = $ 23,63.

15/ Ứng dụng môi giới (Robinhood, IBKR, Charles Schwab, v.v.) sẽ cung cấp cho bạn tỷ lệ phí quyền chọn.

Phí quyền chọn sẽ được trích dẫn trong bảng sau bảng số — sự kết hợp khác nhau của giá thực hiện và ngày hết hạn.

Các bảng này được gọi là “chuỗi tùy chọn”.

16/ Ví dụ: đây là một phần của chuỗi quyền chọn $MSFT mà nhà môi giới của tôi đã chỉ cho tôi.

Như bạn có thể thấy, “MSFT 210618C00200000” được đổi chủ lần cuối với mức phí quyền chọn $ 23,63 ($ 2,363 / hợp đồng).

Đối với “MSFT 210618P00200000”, phí bảo hiểm là $ 26,55 ($ 2,655 / hợp đồng).

Hình ảnh

17/ Phí quyền chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều quan trọng nhất là

  •  giá thực hiện
  • thời gian hết hạn
  • sự biến động của cổ phiếu cơ bản.

18/ Strike price.(Giá thực hiện)

Quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn dẫn đến phí quyền chọn cao hơn. Xét cho cùng, quyền mua một cổ phiếu với giá rẻ có giá trị hơn quyền mua nó với giá đắt.

Tương tự, quyền chọn bán với giá thực hiện cao hơn dẫn đến phí tùy chọn cao hơn.

19/ Thời gian hết hạn

Thời gian để một quyền chọn hết hạn càng dài, thì quyền chọn đó càng có giá trị và phí quyền chọn càng đắt.

Nhưng khi thời gian trôi qua và ngày hết hạn gần đến, “giá trị thời gian” này trong phí quyền chọn sẽ tiếp tục giảm.

20/ Sự biến động.

Phí quyền chọn cho các cổ phiếu biến động lớn sẽ có xu hướng cao hơn so với các cổ phiếu ít biến động hơn.

Ví dụ, quyền mua Berkshire Hathaway với giá hiện tại của nó một năm kể từ bây giờ có giá 12,5% giá hiện hành. Nhưng đối với Facebook, con số này là 15,8%.

Hình ảnh

21/ Bây giờ chúng ta hãy nói về các chiến lược quyền chọn.

Chiến lược đơn giản nhất là chỉ mua một quyền chọn mua.

Giả sử bạn mua quyền chọn mua $ 200 2021-Jun-18 $MSFT ở trên với giá $ 2,363.

Tùy chọn của bạn sẽ có giá trị bao nhiêu khi hết hạn?

22/ Chà, nếu $MSFT đang giao dịch ở mức 250 đô la vào thời điểm đó, thì quyền mua nó với giá 200 đô la đương nhiên sẽ có giá trị 50 đô la.

Đó là bởi vì bạn có thể sử dụng quyền chọn mua 100 cổ phiếu $MSFT với giá 200 đô la / cổ phiếu và ngay lập tức bán chúng trên thị trường với giá 250 đô la / cổ phiếu, thu về cho mình 50 đô la / cổ phiếu.

23/ Nhưng nếu $MSFT giao dịch ở bất kỳ mức giá nào dưới 200 đô la khi hết hạn, quyền chọn sẽ hết hạn vô giá trị, sẽ khiến bạn mất hết số tiền bạn đầu tư

Do đó, giá cổ phiếu của $MSFT càng lớn khi hết hạn, bạn càng kiếm được nhiều lợi nhuận.

Dưới đây là công thức cho lãi / lỗ của bạn trong từng trường hợp:

Hình ảnh

24/

Rất hữu ích để vẽ biểu đồ lãi / lỗ của bạn so với giá cổ phiếu khi hết hạn.

Điều này có thể cho bạn biết nhanh mức lãi / lỗ tối đa và tối thiểu của chiến lược của bạn, cũng như điểm hòa vốn ở đâu:

Hình ảnh

25/

Điều gì sẽ xảy ra nếu chiến lược của bạn là mua quyền chọn bán $ 200 $MSFT thay vì $ 2,655?

Trong trường hợp này, giá cổ phiếu càng thấp khi hết hạn, lợi nhuận của bạn càng lớn:

Hình ảnh

26/

Bây giờ chúng ta hãy thử mặt khác của giao dịch.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chiến lược của bạn là * bán * lệnh gọi $MSFT thay vì mua nó?

Chà, ngay sau khi bạn bán cuộc gọi, bạn sẽ được trả $ 2,363 dưới dạng phí bảo hiểm.

27/

Nhưng phí quyền chọn này * không phải * là bữa trưa miễn phí.

Để đổi lấy phí quyền chọn, bạn đang thực hiện một cam kết: nếu người mua muốn, * bạn * phải bán cho họ 100 cổ phiếu $MSFT với giá 200 đô la mỗi cổ phiếu.

Vì vậy, bất cứ lúc nào từ bây giờ đến khi hết hạn, bạn nên chuẩn bị để giao 100 $MSFT cổ phiếu đó.

28/

Nếu bạn không có 100 cổ phiếu của $MSFT — và người mua quyết định thực hiện quyền của họ — , bạn sẽ buộc phải mua 100 cổ phiếu với bất kỳ giá nào họ đang giao dịch.

Đây là một rủi ro rất lớn! Cổ phiếu có thể được giao dịch ở mức $ 1000. Hoặc $ 10.000. Hoặc 100.000 đô la.

29/

Bài học chính: Đừng bao giờ bán quyền chọn mua nếu bạn không sở hữu cổ phiếu. Đây được gọi là chiến lược “Bán khống” (naked call) và tổn thất tối đa của bạn với chiến lược này là không giới hạn.
Hình ảnh
Hình ảnh
30/
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lần đầu tiên bạn mua 100 $MSFT cổ phiếu — , với giá đóng cửa hôm thứ Sáu là $ 196,33?
Bây giờ bạn đã có cổ phiếu, bạn có thể bán quyền chọn mua không?
Chắc chắn. Đây được gọi là chiến lược “covered call” (có hàng để bán)
Hình ảnh
Hình ảnh
31/
Chiến lược cuối cùng mà chúng ta sẽ thảo luận là bán một lệnh.
Ở đây, bạn đang cam kết với người mua thỏa thuận rằng bạn sẽ mua 100 cổ phiếu $MSFT với giá 200 đô la mỗi cổ phiếu từ họ, nếu họ muốn.
Một lần nữa, đừng làm điều này trừ khi bạn có 20.000 đô la cần thiết để giữ lời:
Hình ảnh
Hình ảnh
Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX