Hướng dẫn tích hợp các mạng vào ví Metamask

MEXC

Hướng dẫn tích hợp các mạng vào ví Metamask. Điền các cấu hình sau để thêm một mạng mới vào ví Metamask và hướng dẫn kết nối ví Metamask

Ví Metamask là gì?

Metamask là một phần mềm ví điện tử, được sử dụng như một tiện ích mở rộng (extension) tích hợp vào các trình duyệt web phổ biến như Chrome, Firefox, Brave và Edge. Ngoài ra, Metamask cũng có ứng dụng cả ví trên các thiết bị di động.

Khi bạn đã cài được ví Metamask vào trình duyệt thì bạn có thể thao tác gửi/ nhận, cũng như quản lí các đồng coin, token ngay trên máy tính/ điện thoại một cách rất đơn giản và trực quan.

Ban đầu, khi mới ra đời, ví Metamask chủ yếu để giao dịch và chạy trên nền tảng mạng Ethereum. Tuy nhiên, hiện nay ví Metamask có thể tích hợp nhiều chức năng cũng như blockchain khác nhau.

Chức năng chính của Metamask Wallet là gì?

 • Quản lí danh tính
 • Lưu trữ Ethereum, các token trên mạng lưới blockchain khác nhau
 • Swap (chuyển đổi) giữa các đồng coin, token…
 • Kết nối với các dApp (ứng dụng phi tập trung) một cách nhanh chóng

Ví Metamask là ví được sử dụng phổ biến, rộng rãi hiện nay. Đây là ví nóng và có thể quản lí phục hồi bất cứ lúc nào bằng 12 kí tự bảo mật mà bạn lưu giữ khi tạo ví lần đầu tiên.

Đọc thêm Ví Metamask là gì? Hướng dẫn tạo và sử dụng ví Metamask từ A – Z?

Để thuận tiện cho các bạn thao tác với các dApps trên các mạng lưới blockchain như BSC, HECO, Fantom… TTT sẽ tổng hợp các network này thành một bài viết để các bạn tiện theo dõi.

Bước 1: Đăng nhập ví Metamask -> nhấn vào Profile của ví -> chọn [Setting].

Chọn [Network] và [Add Network] để bắt đầu cấu hình một mạng mới.

Bước 2: Điền các cấu hình sau để thêm một mạng mới vào ví Metamask

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Binance Smart Chain (BSC)

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Huobi Eco Chain (HECO)

 • Network Name: HT- Mainnet
 • New RPC URL: https://http-mainnet.hecochain.com
 • ChainID: 128
 • Symbol: HT
 • Block Explorer URL: https://scan.hecochain.com

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Matic Mainnet (MATIC).

 • Network Name: Matic Mainet
 • New RPC URL: https://rpc-mainnet.maticvigil.com/
 • ChainID: 137
 • Symbol: MATIC
 • Block Explorer URL: https://explorer.matic.network/

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với TomoChain (TOMO)

 • Network Name: Tomo Chain
 • New RPC URL: https://rpc.tomochain.com
 • ChainID: 88
 • Symbol: TOMO
 • Block Explorer URL: https://scan.tomochain.com

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Fantom Opera

 • Network Name: Fantom Opera
 • New RPC URL: https://rpcapi.fantom.network
 • ChainID: 250
 • Symbol: FTM
 • Block Explorer URL: https://ftmscan.com

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Avalanche Network

 • Network Name: Avalanche Network
 • New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc
 • ChainID: 0xa86a
 • Symbol: AVAX
 • Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Hoo Chain Network

 • Network Name: HSC-MAIN
 • New RPC URL: https://http-mainnet.hoosmartchain.com
 • ChainID: 70
 • Symbol: HOO
 • Block Explorer URL: https://hscscan.com

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với FUSION Network

 • Network Name: Fusion Network
 • New RPC URL: https://mainnet.anyswap.exchange
 • ChainID: 0x7f93
 • Symbol: FSN
 • Block Explorer URL: https://fsnex.com

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với xDAI

 • Network Name: xDAI
 • New RPC URL: https://rpc.xdaichain.com/
 • ChainID: 0x64
 • Symbol: xDAI
 • Block Explorer URL: https://blockscout.com/xdai/mainnet

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Arbitrum

 • Network Name: Arbitrum One
 • New RPC URL: https://arb1.arbitrum.io/rpc
 • ChainID: 42161
 • Symbol: AETH
 • Block Explorer URL: https://arbiscan.io

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Polygon (Matic Network)

 • Network Name: Matic Mainnet
 • New RPC URL: https://rpc-mainnet.matic.network
 • Chain ID: 137
 • Symbol: MATIC
 • Block Explorer URL: https://explorer.matic.network

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với GateChain (GT)

 • Network name: GateChain
 • RPC URL1: https://evm.gatenode.cc
 • Chain ID: 86
 • Symbol: GT
 • Block explorer: https://gatescan.org

Hướng dẫn kết nối ví Metamask với Celo

 • Network Name: Celo (Mainnet)
 • New RPC URL: https://forno.celo.org
 • Chain ID: 42220
 • Symbol: CELO
 • Block Explorer URL: https://explorer.celo.org

Ngoài ra, bạn có thể dùng Chainlist để tự động thêm một network mới vào ví Metamask.

Dennis Tran (tổng hợp)

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX