Mạng Optimism (OP) bị quá tải sau khi trả Airdrop

MEXC

Mạng Optimism (OP) gặp vấn đề về truy cập sau khi ra mắt token quản trị, khả năng truy cập bị delay trên mainnet blockchain Optimism và các RPC liên quan.

OP Blockchain

 Lưu lượng mạng Optimism ̣  (OP) bị quá tải.

 

Lưu lượng truy cập của mạng lưới Blockchian này bị trì hoãn đặc biệt đáng chú ý do việc trả airdrop mã thông báo của Op đã được ghi nhận, sau khi các đợt airdrop phổ biến khác bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và sau nỗ lực này. họ để tặng mã thông báo cho các thành viên cộng đồng và các bên liên quan khác. Tổng hợp vấn đề là một dấu hiệu cho thấy một số người tham gia đã có thể yêu cầu mã thông báo trước khi có thông báo chính thức.

Điều này đã được thông báo trên Twitter của dự án.

RPC là một tập hợp các giao thức truyền thông cho phép một thực thể khác, chẳng hạn như MetaMask, tương tác với các giao thức khác, chẳng hạn như các blockchains lớp 2 của Optimism. Với việc RPC của này giảm, người dùng không thể mua hoặc bán token OP vì họ không thể truy cập vào chuỗi khối Optimism thông qua các ứng dụng mặc định trên RPC của nó.

Điều này cũng có nghĩa là nhiều ứng dụng mặc định trên RPC của Optimism , chẳng hạn như Uniswap hoặc MetaMask, không thể truyền đạt yêu cầu thực hiện giao dịch của Op.

Như một thông báo trước đó, sau khi ra mắt 248.000 địa chỉ đã được phân bổ 214 triệu mã thông báo OP (5% của 4,29 tỷ nguồn cung), với số địa chỉ đủ điều kiện trung bình là 860 mã thông báo OP. Tuy nhiên, sau đó, 17.000 địa chỉ đã bị loại trừ, giảm tổng số ví dự kiến ​​xuống còn 231.000

DISCLAIMER: Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư.

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX