MicroStrategy công bố doanh thu 119,3 triệu USD quý I

MicroStrategy công bố doanh thu 119,3 triệu USD quý I năm 2022
MEXC

MicroStrategy đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên trong năm 2022 vào thứ Ba vừa qua với báo cáo doanh thu 119,3 triệu USD.

Công ty MicroStrategy nắm giữ hơn 129.000 BTC trên bảng cân đối kế toán của mình, cho biết chi phí Non- GAAP là 275 triệu USD trong quý I, so với 298 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2021. Trong quý I năm 2022, các chi phí đó trị giá 170 triệu USD dưới dạng phí tổn thất bitcoin.

MicroStrategy công bố doanh thu 119,3 triệu USD quý I năm 2022
MicroStrategy công bố doanh thu 119,3 triệu USD quý I năm 2022

“Khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh trong quý đầu tiên của năm 2022 là 170,0 triệu USD, so với mức 183,2 triệu USD của cùng kỳ năm trước .Khoản lỗ ròng trong quý đầu tiên của năm 2022 là 130,8 triệu USD, hay 11,58 USD trên mỗi cổ phiếu trên cơ sở pha loãng, so với 110 triệu USD, hay 11,40 USD trên mỗi cổ phần trên cơ sở pha loãng, trong quý đầu tiên của năm 2021.” Theo MicroStrategy: “Số tiền này bao gồm phí tổn thất tài sản kỹ thuật số là 170,1 triệu USD và 194,1 triệu USD tương ứng cho quý đầu tiên của năm 2022 và năm 2021.”

Về tình trạng tài chính của các khoản trữ bitcoin của mình, MicroStrategy cho biết:

“Tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy (bao gồm khoảng 129.218 bitcoin ) có giá trị ghi sổ là 2,896 tỷ USD vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, phản ánh khoản lỗ suy giảm lũy kế là 1,071 tỷ USD kể từ khi mua và giá trị ghi sổ trung bình trên mỗi bitcoin là khoảng 22.409 USD. Cơ sở giá gốc và giá trị thị trường của bitcoin của MicroStrategy lần lượt là 3,967 tỷ USD và 5,893 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, phản ánh chi phí trung bình trên mỗi bitcoin là khoảng 30.700 USD và giá thị trường trên mỗi bitcoin là 45.602,79 USD.”

Trong bản công bố thu nhập của mình, MicroStrategy đã lưu ý về một hợp đồng cho vay được hỗ trợ bằng bitcoin với Silvergate thông qua công ty con MacroStrategy và gợi ý rằng họ có thể theo đuổi các giao dịch kiểu này trong tương lai. Thỏa thuận cho vay đã được công bố vào cuối tháng Ba.

“Có thể thận trọng khám phá các cơ hội tạo ra lợi nhuận trong tương lai trên các bitcoin MacroStrategy không bị cản trở”, công ty cho biết trong tài liệu trình bày của mình.

Xem thêm: MicroStrategy nhận khoản vay thế chấp $205M từ Silvergate 

Mục đích của bài viết chỉ cung cấp thông tin. Bạn đọc nên cân nhắc trước khi đầu tư,

Nguyễn Linh (Theo TheBlockCrypto)

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX