Nounlet đầu tiên được bán với giá 4,2 ETH

Nounlet 1 - Nounlet đầu tiên được đúc
MEXC

Nounlet là một thử nghiệm mới trong quyền sở hữu NFT tập thể ngoài Tessera bằng cách sử dụng NounsDAO, dự án CC0 NFT hàng đầu.

Bộ sưu tập mới từ nền tảng NFT phân đoạn Tessera – Nounlet đầu tiên được bán với giá 4,2 ETH (hơn 5.000 USD).

Nounlet là một thử nghiệm mới trong quyền sở hữu NFT tập thể ngoài Tessera bằng cách sử dụng NounsDAO, dự án CC0 NFT hàng đầu. Các Noun tạo ra một NFT mới mỗi ngày, do đó có khả năng lớn sẽ khiến người dùng mất hơn 60 ETH (khoảng 77.000 USD). Dự án này của Tessera giúp giảm rào cản chi phí của một Noun-focused NFT trong khi vẫn cho phép những người sở hữu tham gia bỏ phiếu NounsDAO.

Mỗi Nounlet đại diện cho 1% của toàn bộ Noun NFT. Các cuộc đấu giá tiếp theo với hơn 1% NFT sẽ diễn ra sau mỗi bốn giờ cho đến khi mua được 100%, hoặc 99 Nounlets khác.

Nounlet 1 - Nounlet đầu tiên được đúc
Nounlet 1 

Những NFT này dựa trên N số 315, được đúc vào ngày 21 tháng 5 với giá 73 ETH (khoảng $ 144,000 vào thời điểm đó). Tất cả 100 NFT sẽ giữ nguyên phần đầu như số 315 nhưng có phần thân khác với các đặc điểm được tạo ngẫu nhiên.

Nounlet 315 là NFT gốc để tạo ra 100 Nounlet khác
Nounlet 315 là NFT gốc để tạo ra 100 Nounlet khác

Một đại biểu sẽ được bầu từ một trong số 100 chủ sở hữu để bầu chọn cho các đề xuất quản trị và tương ứng với những chủ sở hữu Noun khác thông qua kênh Discord của dự án. Mỗi Nounlet dành một phiếu bầu cho một ứng cử viên đại biểu.

Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên nhiều cá nhân chia sẻ quyền sở hữu cùng một Noun NFT.

Vào tháng 8, các cá nhân có thể mua chứng khoán của Noun # 160 – một Nounders hiếm được phát hành cho công chúng – trong đó chủ sở hữu của những chứng khoán này có thể bỏ phiếu cho các vấn đề của NounsDAO. Tuy nhiên, Nounlets là dự án phụ của riêng nó dựa trên NounsDAO, có 100 NFT duy nhất trong khi Noun #160 là một phần của dự án Noun gốc, có số lượng NFT không giới hạn.

Tessera, nền tảng NFT phân đoạn trước đây được gọi là Fractional, đang cung cấp năng lượng cho các cuộc đấu giá Nounlet và sẽ lấy 2% số tiền thu được. 98% còn lại sẽ sang tay chính chủ Noun 315.

Xem thêm: CryptoPunk số 7756 được bán với giá 1.050 ETH (~ 3,2 triệu đô la)

Mục đích của bài viết chỉ cung cấp thông tin. Bạn đọc nên cân nhắc trước khi đầu tư.

Nguyễn Linh (Theo TheBlockCrypto)

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX