OCC yêu cầu Anchorage Digital dừng chương trình AML

ANchorage Digital
MEXC

Văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC) yêu cầu chương trình KYC – AML của Anchorage Digital dừng hoạt động để cải tiến.

Vào 21/4, Văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã đưa ra lệnh chấp thuận, dựa vào các bằng chứng về thái độ thuân thủ kém của Anchorage Digital đối với KYC và các điều khoản chống rửa tiền. Lệnh yêu cầu Anchorage phải dừng hoạt động và loại bỏ các hoạt động đó, đồng thời tiến hành cải tiến và thay đổi nhân sự.

ANchorage Digital
Văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC) yêu cầu chương trình AML của Anchorage Digital ngừng hoạt động

“OCC yêu cầu các ngân hàng điều lệ quốc gia phải tuân thủ theo một tiêu chuẩn cao, cho dù họ tham gia vào các hoạt động truyền thống hay mới lạ.” – giám đốc điều hành tiền tệ Michael J. Hsu cho biết – “Khi các tổ chức gặp khó khăn, chúng tôi sẽ hành động và quy trách nhiệm cho họ để đảm bảo tuân thủ các quy định và luật liên bang.”

Lệnh yêu cầu Anchorage Digital chỉ định một nhân viên bảo mật ngân hàng để giám sát việc tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, “xương sống” của các chương trình AML và KYC ở Hoa Kỳ. Lệnh cũng yêu cầu thành lập một ủy ban tuân thủ gồm ít nhất ba thành viên và xem xét các khách hàng có rủi ro cao ở hiện .

Lệnh đồng ý (tạm dịch từ Consent order) có nghĩa là cả hai bên ⁠- như trường hợp này – OCC và Anchorage Digital – đã đạt được thỏa thuận để thực hiện các bước tiếp theo. Theo lệnh, Anchorage đã bắt đầu hành động sửa chữa và cam kết thực hiện tất cả các bước cần thiết và thích hợp để khắc phục những thiếu sót mà OCC nhận ra.”

Trong một tuyên bố, Anchorage chia sẻ: “Những phát hiện được OCC chia sẻ gần đây chính là các lĩnh vực cần cải thiện đã được OCC xác định từ năm 2021 trong quá trình giám sát.”

Anchorage Digital đã hoạt động theo điều lệ ngân hàng quốc gia của OCC kể từ đầu tháng 1. Các điều lệ được ban hành dưới quyền của Brian Brooks, người kiểm soát tiền tệ trong thời điểm đó. Theo bản chất của điều lệ, Anchorage đang hoạt động như trong trạng thái thử việc. Kể từ khi Michael Hsu tiếp quản vị trí của Brian Brooks, OCC chưa ban hành thêm bất kỳ điều lệ nào như trên.

Xem thêm: AML là gì? AML hay Anti Money Laundering (chống rửa tiền)

Mục đích của bài viết chỉ cung cấp thông tin. Bạn đọc nên cân nhắc trước khi đầu tư.

Nguyễn Linh (Theo TheBlockCrypto)

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX