OIN Finance (OIN) là gì? Thông tin chi tiết đồng OIN

Introducing the OIN Stablecoin Coalition: A United Stable Future | by OIN Finance | OIN Finance | Medium
MEXC

Stablecoin có vai trò rất quan trọng trong thế giới của crypto chúng là một trong những thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng nhất trong tất cả các hệ sinh thái blockchain và là động lực chính đằng sau sự gia tăng phát triển của DeFi. Tại thời điểm viết bài, USDT (Tether) đã đạt 79 tỷ USD đô. Tuy nhiên, ~ 70% số stablecoin này hiện được phát hành trên Ethereum. Điều này dẫn đến nhu cầu phát hành stablecoin mạnh mẽ cho các mạng blockchain mới, chẳng hạn như Avalanche, Near và Harmony. Hiểu được vấn đề đó Oin finance đã ra mắt sản phẩm stablecoin đa chuỗi

OIN Finance (OIN) là gì?

OIN Finance mang mục tiêu xây dựng một liên minh stablecoin thông qua nền tảng phát hành stablecoin đa chuỗi. Với OINDAO, người dùng có thể sử dụng tài sản là token nền tảng của mình làm tài sản thế chấp thành stablecoin trên nhiều blockchain khác nhau.

Sau khi bắt đầu với Ethereum và dần dần mở rộng sang các hệ sinh thái phổ biến khác như Elrond, Polkadot, Avalanche, Binance Smart Chain và Near. Mục tiêu của OIN là trở thành một cửa hàng tổng hợp cho việc phát hành, giao dịch và triển khai stablecoin Cross-chain.

Điểm nổi bật của OIN Finance (OIN)

OINDAO giải quyết vấn đề trên bằng cách giới thiệu một nền tảng phát hành stablecoin đa chuỗi mạnh mẽ và áp dụng kiến ​​trúc quản trị chuỗi chéo. Dự án OINDAO bắt đầu vào tháng 8 năm 2020, đến nay đã hoàn thành 3 phiên bản sản phẩm thông qua Solidity và Rust. Phiên bản mới nhất hiện tại – OINDAO V3 (“OINDAO”) nhằm mục đích trở thành giao thức phát hành stablecoin đa chuỗi mạnh mẽ nhất.

Hơn nữa, bằng cách làm việc và tích hợp với nhiều dự án blockchain khác nhau, tạo thành Liên minh OIN Stablecoin Coalition, giúp phát triển DeFi trên nhiều blockchain.

Qua đó, OINDAO có những điểm mạnh sau:

 • 100% ký quỹ và thế chấp không lưu giữ
 • Triển khai Stability Pool đảm bảo tính mạnh mẽ của hệ thống, giảm tỷ lệ thế chấp tối thiểu bắt buộc và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của hệ thống
 • Lãi suất động đảm bảo tỷ giá 1:1 ứng với USD
 • Tương thích đa chuỗi, cho phép quản trị chuỗi chéo và tối đa hóa việc áp dụng và khả năng kết hợp của stablecoin

OIN Finance (OIN) hoạt động thế nào?

Borrowing – Đi vay

OINDAO cung cấp giải pháp phát hành stablecoin được tiêu chuẩn hóa cho nhiều mạng blockchain công cộng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các dự án mà stablecoin chưa được tiếp cận dễ dàng. Tưởng khi bạn đang hold NEAR dài hạn và cần có thanh khoản. Thay vì bán NEAR ra thị trường, bạn có thể sử dụng giao thức OINDAO để khóa NEAR làm tài sản thế chấp và vay nUSD. Người đi vay sau đó có thể hoàn trả khoản vay vào một ngày trong tương lai. Quá trình này cho phép holder có được thanh khoản trong khi vẫn duy trì lợi nhuận với sự tăng trưởng dài hạn của NEAR.

OINDAO cũng cho phép người vay sử dụng các vị thế đòn bẩy trên các tài sản mà người dùng nghĩ là có thể tăng giá. Minh họa quá trình này bằng cách sử dụng NEAR làm ví dụ một lần nữa, trước tiên chủ sở hữu có thể vay NEAR làm tài sản thế chấp trên OINDAO để rút nUSD, sau đó có thể được sử dụng để mua NEAR bổ sung. Quá trình này có thể được lặp lại nhiều lần cho đến khi người dùng đạt đến Tỷ lệ thế chấp tối thiểu(Minimum Collateralization Ratio), sau đó tận dụng các vị thế NEAR của mình lên nhiều lần. Lưu ý rằng đòn bẩy là một quá trình rủi ro và chỉ là một trong nhiều trường hợp sử dụng của OINDAO. Người dùng nên sử dụng các vị trí đòn bẩy với mức độ thận trọng cao để tránh thiệt hại tài chính tiềm ẩn.

Vault

Vault là nơi người dùng vay và duy trì các khoản vay của họ, tương tự như các khái niệm về Vault trên các nền tảng có Vị thế nợ thế chấp (Collateralizad Debt Positions – CDP) khác.

OINDAO áp dụng thiết kế đa chuỗi, tổng hợp các địa chỉ ví từ mạng đối tác Constellation của nó. Điều này cho phép người dùng vay và duy trì các khoản vay của họ bằng cách sử dụng token gốc từ Đối tác Constellation trên các ví từ nhiều mạng blockchain, tất cả thông qua một nền tảng duy nhất, mỗi ví này đại diện cho một Vault độc lập.

Người dùng sẽ có thể theo dõi các thông số sau trong mỗi Vault, bao gồm:

 • Giá trị USD của mỗi tài sản thế chấp của người dùng;
 • Giá trị USD của các stablecoin được vay;
 • C-Ratio: Người dùng chịu trách nhiệm quản lý C-Ratio của mình sao cho chúng không thấp hơn MCR – Minimum Collateralization Ratio (C-Ratioollateration tối thiểu)

Người dùng có thể thực hiện các hành động sau đối với Vault của mình:

 • Deposit – Ký quỹ
  Để thiết lập Vault và vay stablecoin, người dùng phải ký quỹ tài sản đảm bảo được OINDAO chấp nhận làm chứng khoán cho các khoản vay.
 • Borrow – Vay
  Sau khi người dùng hoàn tất việc gửi tài sản thế chấp, ví dụ như AVAX vào Vault của họ, họ có thể vay các stablecoin tương ứng, ví dụ: aUSD lên đến Minimum Collateralization Ratio – Tỷ lệ thế chấp tối thiểu, (180% theo mặc định).
  Hệ thống yêu cầu mỗi người dùng vay một khoản nợ tối thiểu là 100 đô stable coin. Ngoài ra, người dùng sẽ cần phải trích lập Liquidation Reserve – Dự trữ thanh lý (stablecoin trị giá 20 đô theo mặc định) từ các khoản vay đã vay để bù đắp phí gas trong trường hợp xảy ra Liquidation Events – Sự kiện thanh lý.
 • Repayment – Trả nợ
  Khi người dùng muốn đóng Vault của họ, họ có thể làm như vậy bằng cách hoàn trả i) số tiền vay ban đầu; và ii) bất kỳ khoản phí lãi phát sinh nào liên quan đến khoản vay.
  Phí lãi suất được trả bằng OIN. Mỗi khi người dùng quyết định hoàn trả tất cả hoặc một phần khoản vay đã vay, một khoản tương ứng của phí lãi tích lũy cũng được khấu trừ dưới dạng token OIN. Do đó, người dùng phải đảm bảo rằng có đủ số lượng token OIN trong ví của họ để tạo điều kiện hoàn trả. Số lượng token OIN cần thiết được tính bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá do Oracles bên ngoài cung cấp.
  OINDAO không triển khai lịch trình hoàn trả cho người dùng đối với các khoản vay được phát hành thông qua nền tảng. Người dùng có thể hoàn trả khoản vay của họ bất cứ lúc nào, miễn là người dùng có thể duy trì C-Ratio trên Tỷ lệ thế chấp tối thiểu – Minimum Collateralization Ratio.
 • Withdraw – Rút tiền
  Người dùng có thể rút tài sản thế chấp của họ bất cứ lúc nào, miễn là C-Ratio được giữ trên Minimum Collateralization Ratio.

Liquidation – Thanh lý

Để duy trì khả năng thanh toán của hệ thống OINDAO, Liquidation Event (Sự kiện thanh lý )ngay lập tức được kích hoạt khi C-Ratio của người dùng giảm xuống dưới Tỷ lệ thế chấp tối thiểu (MCR) của OINDAO cần thiết cho tài sản thế chấp liên quan. Trong Sự kiện thanh lý, người bị thanh lý sẽ mất một phần tài sản thế chấp của họ tương đương với 110% khoản vay đã vay (có tính đến giá trị của Khoản dự trữ thanh lý – Liquidation Reserve) để bồi thường cho Liquidators (Người thanh lý) và Nhà cung cấp ổn định(Stability Providers).

Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể giữ toàn bộ số lượng stablecoin đã vay, không bao gồm Liquidation Reserve (Dự trữ thanh lý). Sau khi quá trình thanh lý hoàn tất, người bị thanh lý sẽ có thể rút tài sản thế chấp còn lại.

USD Soft Peg – duy trì giá với USD

OINDAO sử dụng các cơ chế sau để duy trì giá theo USD cho các stablecoin được phát hành trên nền tảng:

 • Giá cả theo định hướng thị trường
  Thuật toán OIN tự cân đối sao cho giá của stablecoin trêm OIN (aUSD, stUSD…) tự động ổn định theo hướng ngang với 1 đô la
 • Sự tương đương về giá cả dựa trên sự ổn định
  – Một phần của số stablecoin được khai thác sẽ được gửi vào Nhóm ổn định, làm giảm tổng số lượng stablecoin đang lưu thông trên thị trường. Trong khi mục đích chính của Nhóm ổn định là hỗ trợ thanh lý và tăng cường sự ổn định của hệ thống thông qua dự trữ thanh khoản, nó cũng giúp duy trì tỷ giá đồng đô la cho các stablecoin.
  – Trong trường hợp giá của stablecoin tăng trên 1 đô la, nó càng chệch hướng, thì các Nhà cung cấp ổn định càng có nhiều khả năng bị lỗ khi Sự kiện thanh lý được kích hoạt. Do đó, một số Nhà cung cấp ổn định có thể quyết định rút tiền gửi của họ khỏi Nhóm ổn định, làm tăng số lượng stablecoin lưu hành trên thị trường và giảm giá stablecoin trở lại mức tương đương.
  – Mặc dù quá trình này có thể dẫn đến một Nhóm ổn định bị thiếu hoặc trống, hệ thống OINDAO sẽ có cơ chế Phân phối lại – một tuyến phòng thủ thanh lý thứ hai được thiết kế để bắt đầu khi tiền trong Nhóm ổn định trở nên không đủ.
 • Phí ổn định định hướng giá cả ngang giá
  Giống như cách các ngân hàng trung ương thực hiện các chính sách tiền tệ khác nhau để kiểm soát nguồn cung tiền trên thị trường, OINDAO cũng sử dụng các tỷ lệ ổn định khác nhau để tác động đến lượng stablecoin lưu thông trên thị trường. Khi có quá nhiều nguồn vốn được cho vay khiến stablecoin giao dịch dưới 1 đô la, cộng đồng DAO có thể chọn tăng tỷ lệ ổn định, khuyến khích người đi vay hoàn trả các khoản vay; khi các stablecoin đang giao dịch trên 1 đô la, cộng đồng DAO có thể chọn giảm tỷ lệ ổn định, làm cho việc vay tiền của người dùng trở nên hấp dẫn hơn.

Thông tin cơ bản OIN Finance (OIN) token

OIN Key Metrics

 • Ticker: OIN
 • Blockchain: Ethereum, Near, BSC..
 • Token Standard: ERC-20, BSC20, NEP14
 • Contract: 0x9aeb50f542050172359a0e1a25a9933bc8c01259 (ERC20)
 • Token type: Utility, Governance
 • Total Supply: 100,000,000 OIN
 • Circulating Supply: 18,002,112 OIN

OIN Token Allocation

 • Vận hành dự án: 15%
 • Phần thưởng Mining, Liquidity, Staking: 50%
 • Đội ngũ: 15%
 • Khuyến khích cộng đồng và dự trữ thành lập cho các đối tác: 10%
 • Mở rộng hệ sinh thái và list trên sàn giao dịch: 5%
 • Cố vấn: 2%
 • Marketing: 3%
Phân phối token của OIN finance
Phân phối token của OIN finance

OIN Token Sale

Token Sale của OIN finance
Token Sale của OIN finance

OIN Token Release Schedule

 • Seed Sale: 10% unlock sau khi list sàn, sau đó unlock 10% mỗi 3 tháng.
 • Private Sale: 25% unlock sau khi list sàn, sau đó unlock 25% mỗi 3 tháng.
 • Public Sale: Unlock hoàn toàn.
 • Team & Advisors: Lock 6 tháng, sau đó unlock 20% mỗi 6 tháng.

Token Use Case

 • Token OIN được sử dụng làm token quản trị
 • Token OIN được sử dụng để trả lãi cho các khoản vay được phát hành trên tất cả các blockchain. OIN là token giảm phát. Các token OIN đã thanh toán sẽ bị burn.

Cách kiếm và sở hữu token OIN

Trên hệ Near:

 • Mua bán trên sàn DEX như Ref finance
 • Stake USDO vào để nhận reward OIN

Ví lưu trữ và sàn giao dịch

Đối với token trên mạng Etherum, Binance smart chain
OIN là token tiêu chuẩn ERC-20 và BEP-20 nên bạn có thể lưu trữ ở các ví hỗ trợ tiêu chuẩn này như Coin98 Wallet, Trustwallet, MetaMask hoặc lưu trữ trực tiếp trên các sàn giao dịch.

Đối với token trên Near
Có thể lưu trữ trên Near wallet

Roadmaps & Updates

Q2 2021

 • Multi-chain strategy

Q3 2021

 • Dynamic collateral and redemption protocol updated – Đã cập nhật tài sản thế chấp động và giao thức mua lại
 • System UI and UX upgrade – Nâng cấp giao diện người dùng và giao diện hệ thống
 • Mobile UI upgrade – Nâng cấp giao diện người dùng di động
 • Mining module architecture upgrade – Nâng cấp kiến trúc mô-đun khai thác
 • OINDAO live on multiple ecosystems – OINDAO live trên nhiều hệ sinh thái

Q4 2021

 • OINDAO v3 available on Ethereum Virtual Machine – OINDAO v3 có sẵn trên Máy ảo Ethereum
 • Planning and revision of liquidation options – Lập kế hoạch và sửa đổi các phương án thanh lý
 • Liquidation architecture design update – Cập nhật thiết kế kiến trúc thanh lý
 • Stability pool module implementation – Triển khai mô-đun nhóm ổn định
 • Implementation of redistribution mechanism module – Triển khai mô-đun cơ chế phân phối lại
 • Recovery mode mechanism implementation – Thực hiện cơ chế chế độ khôi phục
 • Development of multi-coin collateralization and liquidation methods – Phát triển các phương pháp thế chấp và thanh lý bằng nhiều đồng xu

Q1 2022

 • Multi-chain OINDAO v3 version upgrade – Nâng cấp phiên bản OINDAO v3 đa chuỗi
 • Front-end optimization and upgrade – Nâng cấp và tối ưu hóa giao diện người dùng
 • Publish SDK kit – Xuất bản bộ SDK
 • Support contract data debugging – Hỗ trợ gỡ lỗi dữ liệu hợp đồng
 • Layer2 network evaluation and implementation – Đánh giá và triển khai mạng Layer 2

Q2 2022

 • Governance System Deployment – Triển khai Hệ thống Quản trị
 • Community OIP (Organization Improvement Plan) proposal system project setup – Thiết lập dự án hệ thống đề xuất OIP cộng đồng (Kế hoạch Cải thiện Tổ chức)
 • Governance proposal review system – Hệ thống xem xét đề xuất quản trị
 • Automatic execution module of OIP management parameter – Mô-đun thực thi tự động của tham số quản lý OIP

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư, đối tác

Đội ngũ dự án

Tuy có để tên và hình ảnh trên trang chủ dự án, nhưng rất khó để tìm kiếm thông tin về các thành viên.

Đội ngũ dự án của OIN finance
Đội ngũ dự án của OIN finance

Nhà đầu tư và đối tác

Nhà đầu tư

OIN Finance được sự ủng hộ của rất nhiều dự án và các quỹ đầu tư hàng đầu như: Near, Harmony, Avalanche, Alameda Research, MoonWhale, FTX, Signum Capital,…

Nhà đầu tư của OIN finance
Nhà đầu tư của OIN finance

Đối tác

Đối tác của OIN finance
Đối tác của OIN finance

Dự án tương tự

Dự án tương tự trên Near là Rose finance

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu các thông tin cơ bản về dự án Oin Finance và token gốc OIN. Là một nền tảng làm về cross-chain, Oin Finance trong tương lai gần sẽ đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của DeFi là giúp tạo ra sự tương tác tự do giữa các blockchain với nhau.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về dự án Oin Finance. Apehub sẽ liên tục cập nhật thông tin mới về thị trường, mọi người hãy theo dõi thường xuyên chuyên mục thông tin dự án tại website và đừng quên tham gia vào nhóm cộng đồng của Apehub để cùng thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên khác nhé.

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX