Keyword

Ví MetaMask IN HOA và IN THƯỜNG

Metamask
MEXC

Ví MetaMask IN HOA và IN THƯỜNG

Hai dòng địa chỉ dưới đây LÀ 1

– 0x7cb57b5a97eabe94205c07890be4c1ad31e486a8 – Đối với địa chỉ này, nó là địa chỉ gốc, chưa được checksum.

– 0x7cB57B5A97eAbe94205C07890BE4c1aD31E486A8 – Địa chỉ này, đã được checksum.

Khi bạn paste địa chỉ vào metamask, metamask đã truyền dữ liệu này đi checksum để kiếm tra tính khả thi trước khi chuyển.

Checksum là gì.

Checksum là Giá trị tổng kiểm, hay giá trị kiểm tra,  là một giá trị tính toán dùng để gắn vào một gói dữ liệu khi gói dữ liệu, hoặc tập tin, được truyền qua một mạng lưới truyền thông, hay qua các thiết bị lưu trữ dữ liệu, cho phép nơi nhận gói dữ liệu, dùng con số này để so sánh với giá trị tổng kiểm mà nó tự tính toán trên gói dữ liệu. Nếu hai giá trị tổng kiểm bằng nhau thì gói dữ liệu coi như là được truyền sang chính xác, và dữ liệu nhận được là tương đương với dữ liệu đã gửi. Nếu không thì gói dữ liệu nhận được không còn giống với dữ liệu đã gửi.

Tuy nhiên, hacker có thể lợi dụng điều này để biến đổi địa chỉ của bạn. Giả sử máy tính của bạn đã bị nhiễm virus hoặc có lỗ hỏng khiến hacker thâm nhập vào được, hacker có thể chèn 1 đoạn mã vào tiến trình copy paste, khiến bạn paste ra 1 đoạn ký tự nhìn thì có vẻ giống với ký tự gốc nhưng trong chuỗi lại xuất hiện 1 ký tự khác hoàn toàn với địa chỉ gốc. Địa chỉ mới này có thể là địa chỉ ví của hacker.

Nguồn tham khảo:
Ethereum Address Has Uppercase and Lowercase Letters | MyCrypto Knowledge Base

Tổng Kết

Do đó trước khi confirm và bấm trước khi chuyển tiền trong metamask, bạn nên copy lại địa mới xuất hiện trong metamask vào notepad, và copy địa chỉ ban đầu vào notepad, rồi so sánh cả 2 địa chỉ, nếu giống nhau bạn mới nên chuyển.

Metamask 1
Metamask 2

Đây là kinh nghiệm và mẹo tránh mất tiền nên khi chuyển các khoản tiền trong METAMASK AE cần lưu ý để tránh mất tiền

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX